Menu

Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser – Hørning IF FODBOLD

Gældende pr. 1. januar 2015

Medlemmer og frivillige i Hørning IF FODBOLD skal opfylde følgende medlemsbetingelser, som er accepteret ved at være medlem og frivillig i foreningen Hørning IF FODBOLD.

Information

Hørning IF FODBOLD har ret til uopfordret at sende information og tilbud til medlemmer og andre, som er oprettet i foreningens medlemssystem. Informationen skal have relevans for medlemmerne og tilknyttede personer af Hørning IF FODBOLD. Informationen kan være om foreningsaktiviteter og klubsalg, samt informationsmateriale fra tilknyttede foreninger, sponsorer eller andre medlemmer.

Foreningsaktiviteter og klubarbejde

Som medlem og frivillig i Hørning IF FODBOLD, så forventes det, at man deltager aktivt i foreningsaktiviteter og klubarbejde.

For at foreningen kan fungere både funktionelt og økonomisk, så er det vigtigt, at alle, herunder forældre til ungdomsspillere, gør en aktiv og ekstra indsats for at deltage i foreningens aktiviteter og indtjeningsmuligheder.

Alle hold, herunder spillere og forældre m.v., skal – i det omfang man kan og har mulighed for – deltage aktivt i klubarbejde og hermed bidrage til holdet og foreningens muligheder. Selv en lille hjælp – er en stor hjælp.

Indtjeningen ved klubarbejde og lignende går, som udgangspunkt, til foreningens fælles økonomi.

Holdtilskud

De enkle hold i Hørning IF FODBOLD kan søge bestyrelsen om tilskud på baggrund af udført klubarbejde til arrangementer, fællesspisning og andre holdaktiviteter, som det enkle hold vurderer relevant.

Godkendelse af økonomisk tilskud forudsætter, at foreningen har økonomisk mulighed og det ansøgte tilskud svarer til en rimelig andel af det ansøgende holds aktive deltagelse og indtjening ved klubarbejde, samt foreningens øvrige aktiviteter.

Alle hold kan også søge tilskud hos Støtteforeningen Fodboldmålet – på klubbens hjemmeside findes der en online ansøgning der skal benyttes til dette formål.

Bestyrelsen kan uopfordret ved et holds manglende eller positiv deltagelse i foreningens aktiviteter og klubarbejde foretage en forskelsfordeling af foreningens tilskud til det enkle holds betaling ved aktiviteter og arrangementer m.m.

Dette kan eksempelvis ske ved at give et eller flere specifikke hold økonomisk større eller mindre tilskud til holdaktiviteter i forhold til andre hold.

Bestyrelsen kan ligeledes uopfordret ved sæsonafslutning foretage en uddeling af holdtilskud til afslutningsarrangement med udgangspunkt i de enkle holds engagement og indtjening ved klubarbejdet gennem sæsonen.

God opførsel

Ethvert medlem og frivillig under Hørning IF FODBOLD skal altid vise god opførsel i forbindelse i foreningens kampe og aktiviteter, samt situationer, hvor man repræsentere Hørning IF FODBOLD.

Udeblivelse fra aftalte aktiviteter betragtes som meget dårlig opførsel over for de personer, som bruger deres fritid på at skabe et godt foreningsmiljø.

Alle skal vise hensyn til hinanden og mobning accepteres ikke. Det gælder både for spillere og trænere. Hvis der registreres eller man føler sig udsat, så skal bestyrelsen straks kontaktes herom.

Alkoholiske drikke er som udgangspunkt ikke acceptabelt i forbindelse med en fodboldkamp. Indtagelse af alkoholiske drikke må ikke ske i overværelse af og under arrangementer med børn og ungdomsspillere.

Nydelse af alkoholiske drikke kan accepteres i helt eller delvist lukket forum og hvis personerne er myndig, samt under særlige forhold/arrangementer og med sund fornuft for god opførsel.

Indtagelse af ulovlige stoffer i forbindelse med foreningens aktiviteter er på ingen måde acceptabel og vil straks medføre bortvisning fra klubben.

Bestyrelsen kan til enhver tid pålægge det enkle medlem en straf, såfremt medlemmet ikke ændrer adfærd efter opfordring hertil.

Straffen kan eksempelvis være midlertidig eller længerevarende forbud mod deltagelse i foreningens kampe og aktiviteter.

Økonomiske omkostninger for foreningen på grund af dårlig opførsel påhviler alene medlemmet og foreningen skal holdes økonomisk skadesfri.

God opførsel i forbindelse med fodboldkampe

Når man som spiller, holdleder, forældre og træner m.v. er repræsentant for Hørning IF FODBOLD i forbindelse med afvikling af træning, kampe og deltagelse i stævner og lignende, så SKAL man vise god opførsel på og uden for banen.

Det gælder både overfor trænere, ledere, tilskuer, medspillere og modstandere, samt især dommere.

Alle spillere og ledere skal vise modstanderne og dommeren sin respekt ved at hilse inden en kamp og specielt sige tak for kampen uanset kampens udfald.

Som spiller for Hørning IF FODBOLD, så skal man altid komme i god tid i henhold til aftalte mødetidspunkter. Såfremt man er forhindret, så skal man straks og i god tid kontakte sin træner/holdleder eller aktivitetens repræsentant.

Bliver en af klubbens trænere, ledere eller spillere indberettet til DBU´s Disciplinærudvalg for usportslig optræden og dette straffes med bøde, betales bøden af klubben hvis dette er en første gangs forseelse.

Anden gang betales bøden selv af den indberettede træner, leder eller spiller, og den indberettede træner, leder eller spiller bliver snarest indkaldt til et møde med klubbens bestyrelse, hvor sagens omfang vil blive drøftet. Klubbens bestyrelse vil her efter tage stilling til den enkelte sags betydning for den indberettedes fremtid i Hørning IF FODBOLD.

Bestyrelsen kan til enhver tid pålægge det enkle medlem en straf, såfremt medlemmet ikke viser god opførsel eller ikke ændrer adfærd efter opfordring hertil. Straffen kan være midlertidig eller længerevarende forbud mod deltagelse i foreningens kampe og aktiviteter.

Økonomiske omkostninger for foreningen på grund af dårlig opførsel påhviler alene medlemmet og foreningen skal holdes økonomisk skadesfri.

Spillertøj

Hørning IF FODBOLDs medlemmer er forpligtet til at spille i klubbens spillertøj (minimums krav er klubbens hjemmebane spillertøj), når man repræsenterer klubben.

Træner/holdleder er forpligtet til at bære klubbens klubdragt, når man repræsenterer klubben (ved ude og hjemmekampe, turneringer ovs. – dog er det frivilligt om den bæres til træningen)

Hørning IF FODBOLDs spillere skal selv anskaffe sig klubbens spillertøj (minimums krav er klubbens hjemmebane spillertøj) i henhold til klubbens retningslinjer for tøjfabrikat, farve og model. Klubben forpligter sig til at være behjælpelig med formidling af aktuelt spillertøj.

Hørning IF FODBOLD har retten til annoncering på alt spillertøj og klubdragter m.v.

Der må derfor ikke forekomme ikke godkendte reklamer, sponsortryk eller lignende på spillertøj eller klubdragt.

Omkostninger i forbindelse med reklamer og sponsortryk m.v. påhviler Hørning IF FODBOLD.

Det enkelte medlem er forpligtet til at rengøre og vedligeholde sit eget tøj, samt har samtidig fuld rådighed over tøjet. Spillertøjet skal dog være pænt og i rimelig stand i forbindelse med brugen i klubbens regi.

Klubben indkøber et sæt målmands spillertøj bestående af trøje m/lange ærmer, bukser og strømper (uden navn – dog med nr. 1 påtrykt).

Klubbens målmands tøj skal rengøres og vedligeholdes af holdet. Holdet er forpligtet til at levere det retur til klubben efter endt brug, eller når klubben beder om dette. Mangler og – eller misvedligeholdelse af tøjet kan medføre erstatnings krav der pålægges holdet eller det enkelte medlem.

Hjemmebane spillertøjet består af trøje (korte ærmer), shorts og strømper.

Udebane spillertøjet består at trøje (korte ærmer) og strømper (her bruges de indkøbte shorts fra hjemmebane tøjet)

Målmads tøjet består af trøje (lange ærmer), shorts og strømper.

Alt tøjet er påtrykt reklamer (sponsor), klubbens logo.

Når medlemmet selv køber spillertøjet får medlemmet selv rådighed over at bestemme hvilket nr. samt navn (kun fornavn eller efternavn) der skal trykkes på tøjet.

Holdets målmand er selvfølgelig velkommen til også at bestille klubbens hjemme og – eller udebane spillertøj samt langebukser hvis dette ønskes til de gældende priser fastsat af klubbens bestyrelse.

 

Det enkelte medlem bestemmer selv hvilket nr. samt navn (kun fornavn eller efternavn) der skal påtrykkes det enkelte medlems spillertøj.

Klubbens indkøber et sæt målmands tøj til hvert hold – str. bestemt ud fra årgang/alder, bestående af trøje (lange ærmer), bukser (korte eller lange) og strømper.

Ud over ovenstående tøj bliver der udarbejdet et katalog med diverse tilbehør til klubbens medlemmer, der alt sammen kan tilkøbes hos:

SPORTMASTER i Skanderborg til fornuftige priser.

For god ordens skyld skal det dog lige nævnes, at der ikke er returret på tøjet – det skal derfor prøves hos SPORTMASTER inden det købes.

Bestyrelsen og udvalg

Bestyrelsen kan udpege foreningsrepræsentanter til at varetage foreningens interesser, hvilket primært sker ved etablering af udvalg inden for forskellige områder.

Udvalgsmedlemmer er forpligtiget til at arbejde i foreningens interesser, samt varetage og gennemføre de i foreningen vedtagne opgaver. Der gælder samme betingelser for god opførsel, som foreningens medlemmer.

Bestyrelsen, som er valgt på foreningens generelforsamling, er foreningens øverste organ i alle spørgsmål.

Et flertal på generalforsamlingen eller ekstraordinær generalforsamling kan pålægge bestyrelsen at arbejde efter givne og vedtagne retningslinjer i henhold til vedtægterne.

Sponsorudvalg

Sponsoraftaler indgås KUN til glæde for alle i Hørning IF FODBOLD – IKKE til glæde for et enkelt hold.

Det er KUN Sponsorudvalget der kan indgå sponsoraftaler – uanset størrelsen.

Dersom en mulig sponsoraftale, der bringes til sponsorudvalgets kendskab, er i modstrid med klubbens etiske interesser, eller modarbejder tiltag og initiativer taget af sponsorudvalget, har sponsorudvalget ret til at afvise eller annullere aftalen.

Kontakt

Kontakt Hørning IF FODBOLDs bestyrelse eller formanden på *protected email* , såfremt der er spørgsmål eller forhold, som bør vurderes af foreningen Hørning IF FODBOLD.

Forældre og frivillige hjælpere

For at Hørning IF FODBOLD kan fungere, så er det vigtigt, at vi har mange frivillige til at hjælpe under foreningens kampe og arrangementer samt især til at yde en arbejdsindsats ved aktiviteter, som giver et økonomisk tilskud til foreningen.

Kontingenterne er blot en meget lille del af den økonomi, som er nødvendig for at drive en fodboldklub.

Der er ikke krav eller forventninger om, at I deltager i alle aktiviteter, men vi håber, at I vil støtte op om jeres børns og de unges aktiviteter ved blot at hjælpe et par gange om året.

Yderligere information kan fås ved at rette henvendelse til foreningens bestyrelse.

STØT vores arrangementer – og støt foreningens medlemmer.

Bestyrelsen

Hørning IF FODBOLD

Ja, vi bruger også cookies. Det gør vi for at få vores hjemmeside til at fungere optimalt for dig. Cookies er ikke en ufin tackling bagfra hos os :-)
Læs vores privatlivspolitik her