Menu

Privatlivspolitik

Hørning IF Fodbolds behandling af personoplysninger.

 

I det følgende kan du læse hvordan Hørning IF Fodbold behandler dine personoplysninger.

Vi anvender de oplysninger, som du giver os, for at kunne opfylde og servicere dig som medlem af Hørning fodbold.

Hørning Fodbold er dataansvarlig og sikre, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med

Gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Kontaktoplysninger:

Hørning IF Fodbold

CVR.NR. 29092206

Toftevej 53

8362  Hørning

Kontaktpersoner: Formanden og Kasseren

Mail. Adr. Bestyrelsen@teamhif.dk

 

Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til.

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at servicere medlemskabet med dig.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger, vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 i persondataforordningen (Europa - Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

 

Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse:

I forbindelse med indmeldelsen registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til os mv. Vi behandler disse oplysninger for at kunne

administrere og betjene dig som medlem samt for at overholde gældende lovgivning. Det omfatter som udgangspunkt følgende

oplysninger på medlem: kontaktoplysninger, kontonummer og oplysninger om antal familiemedlemmer samt i visse tilfælde

helbredsoplysninger (for eksempel oplysninger om handicap) hvis det er nødvendigt og relevant for medlemskabet.

 

Fødselsdato:

I forbindelse med indmeldelse har vi behov for at modtage fødselsdato. Fødselsdatoen anvendes til at foretage en entydig identifikation af dig.

 

Besøg på Hørning IF Fodbolds hjemmeside:

På hjemmesiden anvendes cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem din browser. De cookies, som vi anvender, indeholder ingen personlige oplysninger.

 

Hvem har adgang til personoplysningerne:

Vi videregiver generelt oplysningerne til følgende kategorier af samarbejdspartnere: IT-leverandør (herunder hosting), bankforbindelse

(med henblik på håndtering af betalinger), og JBU, DBU og offentlige myndigheder (hvis det er et lovkrav)

Personoplysninger vil ikke blive videregivet til samarbejdspartnere uden for EU.

 

Hvor længe opbevares oplysningerne:

Personoplysningerne gemmes så længe du er medlem af Hørning Fodbold.

 

Efter udmeldelse gemmes personoplysningerne, såfremt det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne normalt gemmes i op til 10 år efter medlemskabets ophør.

 

Dine rettigheder:

  • Du har ret til at få indsigt og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet din personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for at vi kan betjene dig som medlem.
  • Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
  • Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller gør indsigelse mod behandlingen.

 

Du kan sende din anmodning til den under PKT. 2 angivne e-mailadresse. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest én måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodninger kan fristen forlænges med to måneder. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

 

Klage:

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk.

Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her. www. Datatilsynet.dk

 

Ændring af privatlivspolitikken:

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved væsentlige ændringer vil det fremgå af hjemmesiden.

 

Bestyrelsen, november 2018.

Ja, vi bruger også cookies. Det gør vi for at få vores hjemmeside til at fungere optimalt for dig. Cookies er ikke en ufin tackling bagfra hos os :-)
Læs vores privatlivspolitik her