Menu

Corona regler

image

 

Corona regler Hørning Fodbold. 

DBU er nu klar til at åbne for at spille fodbold på tværs af hele landet, alle aldre og niveauer. Det skal ske på en ansvarlig måde, hvor fodbold-aktiviteter skaber glæde og fællesskab og ikke bidrager til spredning af smitte. 

Dette notat og protokol giver overblik over DBU’s holdning og tilgang – samt konkrete retningslinjer til brug i særligt bredde-klubberne. Med denne protokol vil fodbold for nuværende ikke være en sport med kropskontakt men en sport uden kropskontakt. 

DBU’s holdning er klar: Folkesundhed er vigtigere end fodbold. Og fodbold må ikke bidrage til at sprede smitte hverken på eller udenfor banen i dansk fodbold. 

Derfor har DBU siden 6. marts 2020 fulgt myndighedernes anbefalinger og både aflyst og udsat en række fodboldkampe, turneringer og andre aktiviteter i dansk fodbold. DBU har ligesom Divisionsforeningen, Kvindedivisionsforeningen og DBU Bredde (de seks lokalunioner i hele landet) løbende truffet en række historiske beslutninger om at udsætte hele turneringer, stævner og kampe på tværs af alle niveauer og aldersklasser.  

DBU følger myndighedernes anbefalinger i forbindelse med åbningen for at spille fodbold uden kropskontakt, så vi fortsat mindsker risiko for smitte-spredning. Vi vil først åbne for at spille kamprelateret fodbold med kropskontakt, når sundhedsmyndighederne giver grønt lys. Og vi vil gøre det med flere nye tiltag og retningslinjer, så fodbold bliver spillet med ansvarlighed og omtanke. 

Nedenstående regler skal følges og respekteres. Træning bliver lukket, hvis Bestyrelsen ser fravigelser i reglerne. Dette er for at klubbens trænere, spillere og forældre kan føle sig trygge ved træningen. Er man utryg ved at komme til træning, så bliv hjemme.  

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges. 

 Det anbefales, at man slet ikke møder til træning, hvis man selv har symptomer på Covid19-sygdommen eller bor sammen med eller har været i kontakt med en person, som er testet positiv. 

 Ingen træning for personer i risikogrupper uden myndighedsgodkendelse. 

Før træning 

 Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe. Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud. 

 Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun må bruges af den enkelte gruppe. Det er ikke tilladt at bruge overtræksveste. 

 Der må trænes i grupper af maksimum 10 personer inklusive voksne, og der må ikke skiftes ud i grupperne under træningen. 

Træneren sender gruppeinddeling ud til forældre/ spillerne inden træning, så man ved hvilken gruppe man skal gå til. Pga. max antal spillere pr bane, vil nogen årgange opleve. Kun at kunne træne en gang om ugen. 

Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre. Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning.  

Der er ikke mulighed for at bruge omklædning el. Andre faciliteter under opholdet på Højbo. 

Under træning 

 Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe 

 Der skal så vidt mulig holdes 2 meters afstand til hinanden under hele træningen og ved samlinger. 

 Der må kun laves træning, som kan udføres uden fysisk kontakt. 

 Under træning er det kun den ansvarlige (Træner/voksne), der må flytte kegler og mål. 

 Der må ikke heades til bolden og heller ikke tæmmes med bryst 

 Der må IKKE bruges hænder i træningen med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE  HANDSKER, som skal være sprittet af før træning. 

 Der må ikke skiftes ud i grupper under træning. 

 De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under træning. 

Efter træning 

Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper. Trænerne skal være særlig opmærksom ved skiftet mellem træningshold. 

Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom, og får konstateret COVID-19, skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette. 

Hvis rekvisitter skal bruge igen inden for 48 timer, skal det af sprittes/vaskes af inden brug. 

(Kommunen undersøger muligheden for opstilling af håndvaske, som kan bruges til rengøring af bolde og rekvisitter brugt ved træning) 

Retningslinjer for kamp/stævne.  

 •  Ved afvikling af turneringskampe eller stævner følges de samme regler som hidtil, i forhold til hygiejne med undtagelse af passus om hovedstød og indkast.
 • Der skal laves to særlige afmærkninger i tilknytning til kampbanen, der tydeligt viser, hvem der er en del af arrangementet på op til 50. (læs udskiftningsområder til trænere og udskiftere – se grafik)
 • Opvarmning for udskiftere kan foregå i de opmærkede udskiftningsområder eller i umiddelbar tilknytning dertil. Evt. på en tom opmærket bane. Man må ikke kunne opfattes som en del af en anden gruppe.
 • Der må maksimalt befinde sig 50 personer – spillere, trænere og dommere inde for det afmærkede område.
 • Tilskuere er ikke tilladt langs banen eller på fodboldanlægget.
 • Der må ikke indtræde nye hold på det afmærkede område, før alle har forladt området.
 • Ved afvikling af stævner gælder samme regler som ved afvikling af enkeltkampe. Dog må det samlede gruppeantal ved et stævne ikke overstige 50 personer. Se FAQ hos din lokalunion (eksempelvis 5 hold ved et 5-mandsstævne med 8 spillere og to trænere = 50 personer)
 • De hold, der ikke spiller, skal opholde sig uden for fodboldanlægget, eller på et til lejligheden særskilt afmærket område (en tom afmærket bane, i omklædningsrummene eller i cafeområdet).


 • Eventuel opvarmning før kamp skal foregå i afmærkede områder – på kampbane
  eller andet afmærket område.
 • Hilsepligten før og efter kampen er afskaffet under Covid-19.
 • Hvis ikke der er plads på kampbanen, skal der anvises særligt opvarmningsområde
  til dommeren/dommerne.
 • Kampbolden skal vaskes af med vand og sæbe før og efter kamp. 
 • Det er til enhver tid den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler
  overholdes.

Hilsen

 

Hørning IF Bestyrelse

 

Ja, vi bruger også cookies. Det gør vi for at få vores hjemmeside til at fungere optimalt for dig. Cookies er ikke en ufin tackling bagfra hos os :-)
Læs vores privatlivspolitik her